Chủ tịch NDTC. Companies được tín nhiệm giao và bầu chọn làm Phó Chủ tịch của Hội hữu nghị Việt Nam – Áo

Hội Hữu nghị Việt Nam – Áo được thành lập nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, căn cứ văn bản của Ban Bí thư Trung ương Đảng số 3400-CV/VPTU ngày 05/04/2022, Quyết định số 930/QĐ-BNG của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ngày 11/5/2022 và Quyết định số 877/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 10/11/2022.

Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Áo (khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Chủ tịch NDTC. Companies - Ông Nguyễn Đỗ Tùng Cương được tín nhiệm giao và bầu chọn làm Phó Chủ tịch của Hội Hữu nghị Việt Nam – Áo ngày 23/11/2022.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Áo cũng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp và tổ chức liên quan của CH Áo nói riêng cũng như của EU nói chung.

Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại các đường dẫn:

https://vufo.org.vn/Dai-hoi-thanh-lap-Hoi-Huu-nghi-Viet-Nam---Ao-11-97684.html?lang=vn&fbclid=IwAR2j4j9nXq2Bl-Bfbk-R-dbuGRRnho-mYVqjSITGR0WIbfGigNhFvJ0F4ng

https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/phat-trien-moi-quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-giua-nhan-dan-viet-nam-ao-625413.html

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/dai-hoi-thanh-lap-hoi-huu-nghi-viet-nam-ao-711880

https://thoidai.com.vn/thanh-lap-hoi-huu-nghi-viet-nam-ao-cau-noi-vun-dap-quan-he-nhan-dan-hai-nuoc-178895.html?fbclid=IwAR2Cn3Jnu0-k3tkh2tJ6lXyvgqLW8ErbEBz1rYnE46DnOKWAvSetyXiMljE

 


Đăng ký nhận ấn phẩm

NDTC. CONSULTING

Đăng ký và cập nhật các nội dung mới nhất từ chúng tôi


NDTC. Consulting
E-brochure