Tuyển dụng

Chúng tôi luôn mong muốn các ứng viên tài năng sẽ trở thành một phần của nhóm để cùng hỗ trợ khách hàng.

Vui lòng gửi CV của bạn đến humanresources@ndtcgroup.com.vn nếu bạn quan tâm đến các Cơ hội nghề nghiệp bên dưới.

 

Cơ hội nghề nghiệp

Đăng ký nhận ấn phẩm

NDTC. CONSULTING

Đăng ký và cập nhật các nội dung mới nhất từ chúng tôi


NDTC. Consulting
E-brochure